یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.

گاه نوشت های مذهبی و سیاسی و فرهنگی و کامپیوتری محمدامین راستگو

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «لینوکس» ثبت شده است

در لینوکس هنگامی که بخواهید stderr یا stdout به دور ریخته شود از redirect to/dev/null استفاده می‌کنیم امروز نیاز داشتم که در زبان c و در هنگام اجرای تابع execl همین کار را انجام دهم و مجبور شدم از پورفسور گوگل کمک بگیرم! راه های خوب  ‍و بدی برای این کار در اینترنت آمده بود که بهترین راه این بود:

#include <fcntl.h>

 

int fd=open("/dev/null",O_WRONLY);

dup2(fd,2);

execl(.....);

close(fd);

محمدامین راستگوجهرمی

برای قرار دادن عکس های اربعین بر روی وبلاگ مسافر اربعین باید عکس های دوربین را کوچک می کردم اما اصلا وقت و حوصله ی کوچک کردن تک تک عکس ها را نداشتم به همین دلیل هم یادم آمد که لینوکس دستوری برای کار با عکس ها داشت که می تواند کار من را راه بیاندازد. با این خط دستور کوچک همه ی عکس ها را کوچک می کنیم و دیگر نیازی به استفاده از فوتوشاپ و گیمپ نیست:

sudo apt-get install imagemagick

while read file;do convert $file -resize 25% $file;done< <(ls)

 

محمدامین راستگوجهرمی