یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.

گاه نوشت های مذهبی و سیاسی و فرهنگی و کامپیوتری محمدامین راستگو

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

یکی از رموز عجیب همینه که امام زمان (عجل الله فرجه) حکومتش را در کوفه مستقر می کنه! کوفه!

 

این را بگذارید در کنار خون خواهی امام زمان برای امام حسین (ع)

این را بگذارید کنار آن که کوفه بود که امام علی (ع) را شهید کرد، کوفه بود که حسین(ع) را شهید کرد.

چرا کوفه ؟ 

یکی از سوالاتی که در سفر به عتبات عالیات ذهنم را مشغول کرده بود همین بود. چرا کوفه؟

 

اما دیدن مسجد سهله و نفس کشیدن در فضای آن و خواندن فضایل این مسجد بسیاری از مسائل را برایم حل کرد.

چه لذتی دارد قدم زدن در فضای منزل امام زمان! حتی اگر از خستگی قادر به یک قدم راه رفتن بیشتر هم نباشی!

محمدامین راستگوجهرمی