یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.

گاه نوشت های مذهبی و سیاسی و فرهنگی و کامپیوتری محمدامین راستگو

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سبک زندگی دینی» ثبت شده است

سبک زندگی دینی مهمترین تاکید آقا در صحبت های امروزشان بود. 

mafatih

 

«نخبگان موظفند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانهها موظفند، تریبوندارها موظفند؛ مدیران بسیارى از دستگاهها، بخصوص دستگاههائى که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروکار دارند، موظفند؛ کسانى که براى دانشگاهها یا براى مدارس برنامهریزى آموزشى میکنند، در این زمینه موظفند؛ کسانى که سرفصلهاى آموزشى را براى کتابهاى درسى تعیین میکنند، موظفند. اینها همه یک وظیفهاى است بر دوش همه. باید ما همگى به خودمان نهیب بزنیم. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم.»

یکی از بهترین کتاب هایی که در مورد سبک زندگی دینی نگاشته شده است و تا حد خوبی هم اقتضائات زمان را در نظر گرفته است کتاب «مفاتیح الحیات» آیت الله جوادی آملی است. با توجه به تاکیدات امام خامنه ای در زمینه ی ترویج سبک زندگی دینی به نظر می آید مطالعه ی این کتاب تا حد زیادی یک وظیفه ی همگانی باشد.

 

محمدامین راستگوجهرمی
یکی از مشکلات اساسی فرهنگی جامعه ی ما آن است که مد شده است دکتر و مهندسی ارزش باشد. حالا این وسط رشته های علوم انسانی هم مانده است یا واسه آن هایی که خیلی از قافله پرتند! یا نه برعکس خیلی می فهمیده اند که علی رغم این جو باز هم راه خویش را پیدا کرده اند.

اما وقتی که بحث مدیریت کلان جامعه در میان می آید همین رشته های علوم انسانی هستند که کارساز هستند. از اقتصاد و مدیریت و جامعه شناسی گرفته تا شهرسازی و ...

خوب حالا چه کار کنیم؟ آیا افراد با استعداد پایین تر را به مدیریت های کلان منصوب کنیم؟ خوب آیا این حالت مطلوب است؟

آیا این وضعیت که شهردار پزشک باشد و بسیاری از مدیرهای سازمانی مهندس قابل قبول است؟ این ها که درس مربوطه را نخوانده اند و تخصص مناسب را ندارند؟!

حالا بماند همه ی مشکلات علوم انسانی غیر بومی و سکولار ما که خودش بحثی است مفصل!

اما برای اصلاح ساختاری جامعه می بایست نگاهمان را درست کنیم.
محمدامین راستگوجهرمی
نماز که تموم شد. دست چپش را که دراز کرد دست بده بهم برخورد! چرا دست چپ؟ وقتی دست راست پلاستیکی اش را دیدم خیلی شرمنده شدم!
 
 
محمدامین راستگوجهرمی