یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی

نکته سنجی‌های اجتماعی،سیاسیِ، فرهنگی و کامپیوتری!

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد.

گاه نوشت های مذهبی و سیاسی و فرهنگی و کامپیوتری محمدامین راستگو

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

معتقدم خطر ولایت گریزی مذهبی ها بیشتر از ولایت گریزی غیرمذهبی هاست! چون مذهبی ها به خاطر ظاهر دینی و بسیجی شون هم خودشان اعتقاد دارند یک سر و گردن بالاتر از بقیه هستند! هم بقیه حساب دیگه ای براشون باز می کنند اما وقتی این شخص ولایت گریزی باطنی داره شاید الان شعار مرگ بر ضدولایت فقیه هم بدهد اما وقتی ولایت پذیری براش جا نیافتاده در اولین جایی که راهش با راه ولی فقیه تقاطع پیدا کند هم خودش منحرف می شود و هم به خاطر آن حساب ویژه ای که رویش باز شده زمینه ساز انحراف دیگران می‌شود.

 

توصیه می کنم چه ولایت فقیه را قبول دارید و چه قبول ندارید این مجموعه رهایی از ولایت طاغوت پناهیان را گوش کنید

محمدامین راستگوجهرمی